Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!

Akcja sprzątanie świata to międzynarodowa kampania, która wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, gdy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Od 1994 roku w sprzątaniu świata biorą udział także Polacy. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest  Fundacja Nasza Ziemia. 


Temat tegorocznej edycji było hasło "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!". I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach zaprosiło instytucje i osoby prywatne do włączenia się w akcję sprzątania naszej małej ojczyzny, która odbyła się 20 września 2019r. Tego dnia do porządkowania najbliższego otoczenia przystąpiła cała społeczność naszego liceum. Na zaproszenie odpowiedziało m.in. PP nr 3 i nr 5,  PSP nr 4oraz PSP w Brzeźnicy i PSP w Piotrkowicach. Celem akcji było promowanie czystego otoczenia i dbałość o cenne przyrodniczo i kulturowo tereny publiczne Kozienic i okolic. Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Poprzez takie działania promujemy nie śmiecenie i zmniejsza się nasz negatywny wpływ na otaczającą nas przyrodę. Wspólne sprzątanie było również okazją do integracji środowiska i pokoleń.
Koordynatorki p. Małgorzata Kuśmierczyk –Balcerek i p. Karolina Węsek dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznej edycji „Posprzątam mój kawałek Polski – Kozienice 2019”.