Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

           
        2 września 2019r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, jak tysiące uczniów w kraju, rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. Odświętnie ubrani młodzi ludzie pojawili się w murach szkoły, uśmiechnięci i wypoczęci, gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Uroczystość  rozpoczęła się punktualnie o godzinie 900.Zgromadzonych na sali gimnastycznej powitała pani dyrektor Ewa Malec, która po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego przyjęła ślubowanie uczniów klas pierwszych. Następnie pani dyrektor przypomniała, że wczoraj minęła 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym miejscu pani dyrektor oddała głos młodzieży z klasy IIIa i IIa, która krótkim programem słowno – muzycznym uczciła pamięć o minionych, tragicznych wydarzeniach. 
       Następnie pani dyrektor Ewa Malec zapoznała zebranych ze zmianami kadrowymi w szkole, w serdecznych słowach zwróciła się do wszystkich obecnych, a w szczególności do uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają naukę w naszym liceum. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta – Pan Starosta Andrzej Jung , Przewodniczący Rady Gminy pan Rafał Sucherman, oraz przedstawicielka Rady Rodziców pani Flisińska. Pan Starosta  Andrzej Jung odczytał listy gratulacyjne oraz wręczył nagrody rzeczowe  ufundowane przez Zarząd  Powiatu Kozienickiego dla najlepszych tegorocznych maturzystów: Aleksandry Mierzejewskiej, Pauliny Kowalczyk oraz Dominiki  Słowińska.
         Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy Rafał Sucherman odczytał list gratulacyjny od Pana Burmistrza Piotra Kozłowskiego skierowany do trzech kolejnych maturzystów z najlepszymi wynikami: Edyty Gołdy, Olgi Sochaj i Aleksandry Grzybek oraz wręczył im nagrody ufundowane przez Radę Gminy. Następnie pani dyrektor zapoznała uczniów z przydziałem wychowawstw w poszczególnych klasach, życzyła miłej i owocnej pracy w nowym roku szkolnym i zaprosiła zgromadzoną młodzież na pierwsze po wakacjach spotkania z wychowawcami.