Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

MATURA 2019 - WYNIKI

Z radością i dumą informujemy, że nasi tegoroczni maturzyści uzyskali najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych 2019  w powiecie kozienickim. Gratulujemy!

To kolejny sukces uczniów, nauczycieli, rodziców i szkoły.

Do egzaminów maturalnych w maju 2019 roku przystąpiło 61 uczniów. Świadectwa dojrzałości otrzymało 59 uczniów, 2 osoby nie uzyskały wymaganych 30% z jednego przedmiotu, czyli przystąpią do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Średnie wyniki w I LO z przedmiotów obowiązkowych i na poziomie rozszerzonym są wyższe niż w powiecie kozienickim, w woj. mazowieckim i w skali kraju. Szczegóły na: http://bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php?id_publikacji=420  

 

Średnie wyniki w I LO

 

Średnie wyniki dla powiatu kozienickiego

Średnie wyniki dla woj. mazowieckiego

Średnie wyniki w skali kraju

j. polski  –  59,64%

46,34%

53,71%

55%

 

matematyka– 64,59%

58,45%

61,35%

64%

 

j. angielski  –  80%

67,83%

75,42%

78%