Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

50 lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej.


W niedzielę 23 czerwca odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50 lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. Jubileusz to doskonała okazja do wyróżnienia osób zasłużonych dla TMZK. Podziękowania i pamiątkowe medale za aktywną pracę z okazji 50- lecia istnienia Towarzystwa otrzymali jego członkowie, jak i osoby z nim współpracujące. Wśród wyróżnionych znalazła się również pani dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego Ewa Malec oraz nauczycielka historii pani Małgorzata Kuśmierczyk - Balcerek.
 
 Gratulujemy !