Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019r. uczniowie I LO w Kozienicach uroczyście zakończyli rok szkolny i rozpoczęli  przerwę wakacyjną. Podczas ostatniego w tym roku szkolnym spotkania, pani dyrektor Ewa Malec podsumowała dokonania, wszelkie osiągnięcia i sukcesy  młodzieży w mijającym roku szkolnym. Pani dyrektor podkreśliła, że był to czas wzmożonej i wymagającej pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 100 – lecie istnienia szkoły już od początku września mobilizowało społeczność szkolną do wytężonej pracy, a zaangażowanie w codzienne życie szkoły zaowocowało sukcesami naszych uczniów w konkursach szkolnych, powiatowych, ale także na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Działania Szkolnej Grupy Medycznej czy wolontariuszy z naszej szkoły były widoczne i doceniane na terenie gminy i powiatu. Pani dyrektor podziękowała nauczycielom za codzienny trud, rodzicom za wspieranie działań szkoły, a uczniom pogratulowała sukcesów i wysokich ocen na świadectwach z wyróżnieniem.

Pani dyrektor doceniła liczne grono uczniów, którzy uzyskali w roku szkolnym średnią powyżej 4,75 i świadectwo z czerwonym paskiem. Wśród tej grupy uczniów, już po raz kolejny, znalazła się uczennica klasy IIc – Nikola Flisińska ze średnią ocen 5,44.  W czasie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście – pan Robert Boryczka – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz pani Małgorzata Siekut – członek Zarządu Powiatu Kozienickiego. Zwrócili uwagę na liczne dokonanie młodzieży i szereg przedsięwzięć, nie tylko naukowych, które podkreślają rolę  i znaczenie społeczności I LO w środowisku lokalnym. Po wręczeniu świadectw z wyróżnieniem i nagród za szczególne osiągnięcia, uczniowie po raz ostatni spotkali się ze swoimi wychowawcami i w radosnej atmosferze rozpoczęli wakacje.