Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wizyta wolontariuszy w PSP w Brzózie

           
               Dnia 05.06.2019r. wolontariuszki z naszej szkoły odwiedziły młodszych kolegów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie.

           Celem spotkania było zapoznanie tamtejszej młodzieży z działalnością naszego koła, szczególnie w obszarze pomocy zwierzętom, zachęcenie do podobnych inicjatyw, a także  edukowanie w zakresie adopcji bezdomnych zwierząt.

            Dziękujemy za zaproszenie, jest nam bardzo miło kiedy możemy szerzyć ideę wolontariatu oraz dzielić się doświadczeniem.