Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Spotkanie z sędzią

Nietypowa lekcja WOS-u

 

29 maja 2019r. gościliśmy w naszej szkole Pana Marcina Kobylskiego – sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu oraz wykładowcę w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Poprowadził on dla uczniów specjalne zajęcia, których ideą była głębsza analiza zagrożeń i problemów, z którymi młodzi ludzie spotykają się na co dzień - w szkole oraz środowisku domowym (używki, różne formy przemocy). Zajęcia połączone były z panelem dyskusyjnym, w trakcie którego młodzież mogła wyrazić swoje opinie oraz zadać konkretne pytania w zakresie poruszanej tematyki. Szczególnie interesujące dla odbiorców były aspekty uwarunkowań rozwoju przestępczości wśród nieletnich, a także sankcje prawne.Pan sędzia podkreślił jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa nie tylko w domu, ale także w szkole. Każdy z nas powinien brać odpowiedzialność za swoje czyny, ale również dbać o dobro ogółu.