Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Dzień Otwarty 2019

W piątek 17 maja 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego odbył się „Dzień Otwarty” dla tegorocznych gimnazjalistów oraz ósmoklasistów.Pani Dyrektor przywitała odwiedzających nasze liceum, zachęcając uczniów do zapoznania się z przygotowanymi dla nich atrakcjami i informacjami, wskazując na fakt, iż wszystko to otacza rodzinna atmosfera panująca w murach budynku szkoły. Następnie głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przedstawiając ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019 / 2020 oraz przypomniał kryteria przyjęcia do naszej szkoły.

 

Ponadto, na sali gimnastycznej, w ramach oficjalnej części zaprezentowała się również Szkolna Grupa Medyczna oraz uczennice prezentujące pokazy w-f: zumba, stepy, a także układ cheerleaders. Występy te otrzymały gromkie brawa.

Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali ciekawe zajęcia i liczne konkursy dla odwiedzających naszą szkołę. Tego dnia wszystkie sale były otwarte dla zwiedzających, a nasi uczniowie i nauczyciele chętnie udzielali wszelkich informacji i odpowiadali na wszelkie pytania.

Przewodnikami po szkole byli uczniowie, którzy chętnie prezentowali poszczególne sale, czuwali nad ich bezpieczeństwem i wyjaśniali zasady funkcjonowania szkoły. Oprócz prezentacji poszczególnych profili nauczania, zwiedzający gimnazjaliści oraz ósmoklasiści mogli  również zapoznać się z działalnością wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego, biblioteki szkolne oraz obserwować i brać aktywny udział w doświadczeniach chemicznych i fizycznych. Dodatkowo czekały na nich liczne konkursy pod hasłami takimi jak: Historia na wesoło czy Quiz o Francji.

Odwiedzający nas uczniowie zadawali pytania i chętnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich atrakcjach. Zainteresowaniem cieszył się również  kącik z kronikami opisującymi szkolne wydarzenia oraz medalami i pucharami ukazującymi liczne osiągnięcia. Wielu uczniów zatrzymało się również przy punkcie informacyjnym, gdzie uczniowie mogli pobrać kwestionariusze i dokładniej poznać harmonogram rekrutacji i kryteria przyjęć do I LO im. Stefana Czarnieckiego.