Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wycieczka do lasu…

W połowie maja, pomimo deszczowej pogody licealiści chętnie wybrali się na zwiedzanie ścieżki przyrodniczo-leśnej „Nad Pacynką”. Szlak do zwiedzania został wyznaczony w Lesie Rajeckim, przy trasie Radom – Kozienice.  Podczas rajdu młodzieży z naszej szkoły towarzyszył pracownik Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Pani chętnie  i dużo opowiadała o walorach przyrodniczych tego rejonu Puszczy Kozienickiej. Mogliśmy podziwiać krajobrazy leśne, podmokłe łąki i lokalne obniżenia terenu oraz malowniczą dolinę rzeki Pacynki.  Na trasie obserwowaliśmy zasady prowadzenia gospodarki leśnej, etapy wzrostu lasu, jak również  czynne metody ochrony przyrody. Uczniowie ćwiczyli rozpoznawanie i nazywanie gatunków roślin oraz szacowanie wieku drzew. Był to owocny spacer.