Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Zakończenie Trzecich Klas

26 kwietnia 2019 roku, o godz. 17.00 odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, w którym udział wzięli nauczyciele, rodzice, przedstawiciele władz oraz uczniowie.  W tym dniu podsumowaliśmy spędzone przez uczniów 3 lata w murach naszej szkoły.Wydarzenie zainaugurowały przemowy, które rozpoczęła pani dyrektor Ewa Malec, składając maturzystom serdeczne życzenia oraz wskazując na fakt, iż „ważne są dni, których jeszcze nie znamy…”.

 

Następnie kilka słów do uczniów skierowali: starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Dawid Bernaś – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz Alicja Wochniak, która jako przedstawiciel uczniów klas trzecich serdecznie podziękowała wszystkim nauczycielom.

Zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich to też moment na uroczyste przekazanie sztandaru szkoły, dlatego uczniowie klas pierwszych po złożeniu przysięgi otrzymali od maturzystów sztandar naszego liceum.

Po tych wydarzeniach nastąpiło wręczenie nagród i świadectw. Nagrody odebrały wszystkie osoby, które uzyskały średnią ocen powyżej 4,75. Doceniono również uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w działalności wolontariatu szkolnego oraz grupie medycznej; w podziękowaniu za ich zaangażowanie wręczono im statuetki. Przewidziano również nagrody za dodatkowe osiągnięcia uczniów w konkursach, 100-procentową frekwencję oraz zaangażowanie w organizację uroczystości szkolnych.

Na zakończenie uroczystości wystąpiła Patrycja Wołos, tegoroczna maturzystka, która śpiewając, podziękowała nauczycielom liceum. Teraz uczniom została już tylko matura, a następnie najdłuższe wakacje w życiu. Wszyscy trzymamy mocno kciuki za jak najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. Powodzenia!