Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Jesteś reżyserem swojej przyszłości

 

Kontynuując działania prozdrowotne w sposób szczególny obchodzone w tym tygodniu zaprosiliśmy do naszej szkoły p.Annę Gałązkiewicz, która jest dietetykiem. Przygotowała ona dla uczniów prelekcję dotyczącą żywienia młodzieży. W swym wystąpieniu poruszyła bardzo ważne tematy m.in. nową piramidę żywieniową, aktywność fizyczną, fakty i mity na temat żywości oraz wpływ popularnych energetyków na organizm człowieka. Pani Anna przekazała praktyczne wskazówki dotyczące nawyków żywieniowych, składników pokarmowych oraz racjonalnego odchudzania. Bardzo duża liczba pytań ze strony uczniów świadczy o dużym zainteresowaniu powyższą tematyką.