Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Harmonogram dni sportu i aktywności w I LO

01.04.2019r. godz. 10:00-13:30 - Dzień Sportu mający na celu zachęcanie młodzieży do rekreacyjnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych, rozwijania sprawności fizycznej, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań sportowych, stosowania zasad fair-play, współzawodnictwa i współdziałania w zespole.

Koordynatorzy: E. Buszko, P. Kłos, L. Adamiak

Od 8.00 odbywają się 2 godz. lekcyjne.

9:50 - zbiórka uczniów i nauczycieli w sali gimnastycznej, omówienie harmonogramu dnia, przygotowanie wystawy plakatów promujących zdrowy styl życia

Zajęcia sportowe odbywają się wg załączonej tabeli.

 

 

02.04.2019r. godz. 9:50 – pokazowy trening ogólnorozwojowy z instruktorami z siłowni „Fabryka Mocy” (P. Witek, M. Cyganowicz). I LO i „Fabryka Mocy” współpracują również na rzecz adopcji zwierząt i odpowiedzialności za ich los, pomocy w przytuliskach, dlatego na spotkaniu będzie promowana idea pomocy zwierzętom. Przedsięwzięcie wpisuje się w Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt przypadający w dniu 4 kwietnia.

 

03.04.2019r. godz.8:30–12:30 - XII Otwarte Mistrzostwa w SUDOKU; organizacja i prowadzenie p. J. Piwońska, kl. II a.

08:45-10:05 – Etap indywidualny dla wszystkich kategorii wiekowych

10:10- 11:00 -  Sprawdzanie prac (w tym czasie kl. II a prowadzi gry i zabawy logiczne, film o SUDOKU, muzyka).

11:05-11:20 – Etap zespołowy 5 zespołów (bez I LO)

12:00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród.

 

04.04.2019r. godz. 10:50-12:35 - spotkanie z dietetykiem(Anna Gałązkiewicz); wykład na temat zdrowego odżywiania, przygotowywania posiłków zgodnych z najnowszą piramidą żywienia; wpływu jakości odżywiania na organizm człowieka.