Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 30 listopada 2012 r. Mazowiecki Kurator Oświaty wręczył 76 najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych dyplomy potwierdzające przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W gronie stypendystów znalazła się uczennica naszej szkoły Paulina Stańczak z klasa 3d. Uroczyste spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu. W bogatym programie artystycznym wystąpili uczniowie i absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej w Łęczeszycach oraz reprezentanci gospodarzy.