Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Konferencja pt. „Transplantacja darem życia”


W dniu 11 marca młodzież oraz nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez I LO i ZS Nr 1 w Kozienicach oraz Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie odbyło się w Centrum Kulturalno – Artystycznym w Kozienicach i było skierowane do pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kozienicach. Wykładowców oraz uczestników przywitali dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego pani Ewa Malec oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Legionów Polskich pan Ryszard Zając. W konferencji uczestniczył także Burmistrz Miasta Kozienice pan Piotr Kozłowski i naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach pan Janusz Patkowski. Wykłady odbywają się w ramach programu „Partnerstwo dla transplantacji”.

  

Uczestnicy konferencji mieli szansę wysłuchać wystąpień: pracownika naukowego Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Warszawie, przedstawiciela Centrum Organizacyjno –Koordynacyjnego ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” oraz dwóch osób żyjących z przeszczepem. Uczniowie mogli dowiedzieć się czym jest transplantologia, poznać jej początki  i historię przeszczepiania narządów. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot zapoznał uczestników z zasadami dializowania pacjentów z niewydolnością nerek i oczekujących na przeszczep nerki. Osoby po przeszczepie mogą mieć w organizmie trzy nerki, o czym nie wszystkim wiadomo. Analiza prezentowanych danych statystycznych odnośnie liczby dokonywanych przeszczepów nerek w Polsce pokazała, że jest to niewielki odsetek w porównaniu z potrzebami. Trochę lepiej prezentuje się sytuacja dotycząca przeszczepiania komórek krwiotwórczych, a liczba zarejestrowanych potencjalnych i rzeczywistych  dawców szpiku kostnego stale wzrasta. Pani Anna Durska przedstawiciel „Poltransplantu” przedstawiła liczbę zarejestrowanych, potencjalnych dawców szpiku kostnego w Polsce, ten stan na koniec 2018 roku wynosił 1 579 809 osób.  Biorcy przeszczepów narządów, którzy mieli swoje wystąpienia podczas konferencji bardzo chętnie opowiadali i prezentowali materiały o swoim życiu przed i po przeszczepie nerki i serca. Udzielili wiele praktycznych informacji o tym, jak zmagali się z chorobą i jak doszło do transplantacji narządów. Postawa i aktywność biorcy nerki i biorcy serca spowodowały napływ optymizmu wśród uczestników konferencji i jednocześnie podziw dla pracowników ośrodków transplantacyjnych. Droga, która prowadzi od rejestracji dawców, poprzez badania zgodności tkankowej komórek, przygotowania dawców i biorców, a następnie przeszczepiania narządu: nerki, serca, fragmentu wątroby, trzustki, szpiku kostnego jest bardzo długa, ale przy tego typu operacjach ważny jest krótki czas i sprawność transplantologów.  Konferencja dostarczyła wiele cennych informacji, pogłębiła naszą wiedzę i świadomość w zakresie przeszczepów narządów. Na zakończenie konferencji oprócz materiałów informacyjnych można było zabrać ze sobą kartę będącą „Oświadczeniem woli” i wyrażeniem zgody na pobranie tkanek i narządów po śmierci, którą po podpisaniu można nosić zawsze przy sobie. Uczestnicy licznie pobrali kartę, co napawa optymizmem na przyszłość.