Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Szkolna Grupa Medyczna z I Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Czarnieckiego w Kozienicach


Szkolna Grupa Medyczna z I Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana  Czarnieckiego w Kozienicach powstała z inicjatywy uczniów i nauczycielki p.Edyty Tarczyńskiej, opiekuna grupy... Działa od czerwca 2013 roku, będąc wspierana przez Kozienicki Oddział PCK. Grupa Medyczna ma na swoim koncie m.in. co roczne zdobycie I miejsca w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, a ponad to raz II i dwa razy III miejsca i nagrodę za najlepiej przeprowadzoną resuscytację w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.
Do zakresu działań grupy należą: zabezpieczanie i wsparcie przedmedyczne imprez lokalnych oraz prelekcje i pokazy z zakresu pierwszej pomocy dla szkół i przedszkoli z powiatu kozienickiego, instytucji społecznych w celu propagowania zasad ratowania życie i zdrowia oraz rozwijania świadomości i odpowiedzialności wśród obywateli.
Szkolna Grupa Medyczna dba o bezpieczeństwo podczas lokalnych imprez kulturalnych i sportowych takich jak: co roczny Festyn Zdrowia,Festyny Rodzinne,Dożynki,Dni Wody.Grupa pojawiła się również na Wigiliach Miejskich, Festiwalu Bolesława Klimczuka, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, konkursach piłki halowej oraz wielu innych.
Udzielamy pokazów z zakresu pierwszej pomocy zarówno dla młodszych jak i starszych mieszkańców Kozienic i okolic.
Podczas prelekcji w przedszkolach uczymy dzieci podstawowych, a tym samym najważniejszych czynności udzielania pierwszej pomocy. Pokazujemy jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, pozycję boczną bezpieczną, omdlenia oraz proste urazy typu skaleczenia, złamania.
Grupa Medyczna odwiedziła ostatnio Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach, gdzie przeprowadziła profesjonalne szkolenie dla pracowników. Omówione zostały najważniejsze i najpotrzebniejsze zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy.
Młodzi ratownicy przeprowadzili także szkolenie dla wolontariuszy Senior z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dla wolontariuszy Wolontariatu ,,Szansa". Uczniowie chętnie przekazują wiedzę innym z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zachęcają do udziału i zachęcają do udziału w pokazach. Zwracają uwagę na to, że każdy może znaleźć się w sytuacji, której potrzebne będzie zachowanie zimnej krwi pomoc osobie poszkodowanej. Dlatego warto posiadać najpotrzebniejszą wiedzę po to, aby w przyszłości potrafić pomóc drugiemu człowiekowi w potrzebie.