Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Uczniowie liceum w Dniu Dawcy Szpiku


W miniony weekend wolontariusze z naszego szkolnego koła Szansa, jak i duża grupa uczniów naszej szkoły spoza wolontariatu, uczestniczyła w akcji Dzień Dawcy Szpiku, odbywającej się na rzecz Pani Joanny z Pionek, która walczy z ostrą białaczką szpikową oraz innych osób dotkniętych tą ciężką chorobą.

Akcja, zorganizowana przez DKMS a prowadzona przez Fundację Energia-Działanie, odbywała się przez cały weekend i poniedziałek w Centrum Kulturalno Artystycznym w Kozienicach. 
 
Przy ogromnym zaangażowaniu obywatelskim i samorządowym, jak również czynnemu udziałowi ponad 120 wolontariuszy-zarówno uczniów, jak i osób dorosłych- zarejestrowano 116 potencjalnych dawców szpiku kostnego. Jednym z nich została nauczycielka naszego liceum.
 
Akcja rejestracji potencjalnych dawców będzie kontynuowana do 26 lutego w Pionkach, Czarnej oraz Radomiu.