Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Dzień Patrona

Dnia 27 listopada 2012r. w I LO w Kozienicach odbyła się uroczystość poświęcona obchodom „Dnia Patrona Szkoły”. W wyniku konkursów przeprowadzonych w klasach, które miały, w różnorodnych formach, rozpropagować postać patrona naszej szkoły – Stefana Czarnieckiego – wyłonione zostały najciekawsze prace.

Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, a także zaprezentowali napisane przez siebie utwory poetyckie o patronie. Tłem dla tych ciekawych projektów była wystawa prac plastycznych naszych uczniów.

Wyróżnieni uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni upominkami książkowymi i dyplomami. Uroczystość spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej i przybliżyła postać patrona szkoły.