Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Odliczanie rozpoczęte… Czarowna noc uczniów I LO w Kozienicach

12 stycznia 2019 roku młodzież klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach bawiła się na balu studniówkowym zorganizowanym w Jagiellonce w Jedlni.

Uroczyste takty poloneza zainaugurowały ten niezwykły wieczór. Piękny układ taneczny przygotowany pod kierunkiem p. Elżbiety Rosołowskiej – Zmitrowicz poprowadziła wicedyrektor szkoły Anna Liwocha oraz wychowawczynie klas trzecich panie: Edyta Tarczyńska, Sylwia Milczarczyk i Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek. Tę uroczystą chwilę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: radny sejmiku województwa mazowieckiego - Tomasz Śmietanka, przewodniczący rady powiatu – Włodzimierz Stysiak, który odczytał list z gratulacjami dla młodzieży od starosty powiatu kozienickiego – Andrzeja Junga, natomiast życzenia od burmistrza Kozienic – Piotra Kozłowskiego odczytała wicedyrektor Anna Liwocha.

Pani dyrektor jako pierwsza zabrała głos i w serdecznych słowach zwracając się do zebranych, podkreśliła doniosłość tej chwili i wyraziła nadzieję, że : „…był to czas dobrze (…) wykorzystany – czas czerpania z uroków młodości, ale również okres zdobywania przydatnej wiedzy i umiejętności. Patrząc dziś na Was widzę młodych ludzi pełnych nadziei na przyszłość i gotowych wejść w dorosłe życie.” Wśród zaproszonych gości byli także dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach p. Paweł Boryczka oraz liczna grupa grona pedagogicznego naszej szkoły. Przedstawiciele rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, zwracając się do wzruszonych licealistów życzyli im wspaniałej zabawy, czarownego balu i sukcesów na maturze oraz spełniania swoich marzeń.

Część oficjalną zakończyła tradycyjna lampka szampana, a później już tylko zabawa…

Życzymy tegorocznym maturzystom, aby ten radosny nastrój towarzyszył im do samego egzaminu dojrzałości.