Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Szkolenia z Pierwszej Pomocy dla uczniów PSP Nr 4


8 i 9 stycznia 2019 roku w murach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 odbyły się prelekcje i warsztaty dla uczniów klas 1- 8 przeprowadzone przez Szkolną Grupę Medyczną.
Młodzież miała okazje nauczyć się jak właściwie postępować i wykonać:
 - resuscytację krążeniowo-oddechową
 - pozycję boczną bezpieczną
 - zabezpieczyć teren i poszkodowanego podczas wypadku drogowego
 - czynności podczas omdlenia, zakrztuszenia, złamania, udar, zawał, krwotoku czy poparzenia.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów jak i nauczycieli.