Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Jasełka


Spotkanie świąteczne
 
21 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie świąteczne. Jasełka zostały przygotowane przez klasę IA pod opieką wychowawczyni Marioli Worobiec oraz księdza Tomasza Pastuszki. 
 
W spotkaniu w sali gimnastycznej wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy i dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście - nauczyciele emeryci, pani burmistrz Małgorzata Bebelska oraz przedstawicielka Starostwa Powiatowego pani Iwona Śmietanka.
 
Uczniowie zaprezentowali wzruszającą część artystyczną, a następnie pani dyrektor Ewa Malec, pani burmistrz oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Dawid Bernaś, złożyli zgromadzonym świąteczne życzenia.
 
My również dołączamy się do życzeń - WESOŁYCH ŚWIĄT!