Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Świąteczna zbiórka wolontariuszy


Wolontariusze ze szkolnego koła Szansa przeprowadzili w bieżącym tygodniu zbiórkę odzieży, zabawek oraz artykułów spożywczych, aby wspomóc najbardziej potrzebujące rodziny z terenu naszego miasta i okolic.  Każdy uczeń i pracownik szkoły mógł wesprzeć nasze działania, przynosząc dary.
Wszystkie rzeczy zebrane podczas naszej wspólnej akcji zostaną przekazane katolickiej organizacji charytatywnej Caritas działającej przy Parafii Świętego Krzyża w Kozienicach, aby stamtąd trafić do najbardziej potrzebujących.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za zaangażowanie w naszą akcję.