Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Debata w WSH


W dniu 11 grudnia 2018r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, uczęszczający na wiedzę o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, pod opieką pań: Sylwii Milczarczyk i Małgorzaty Kuśmierczyk – Balcerek gościli w murach Wyższej Szkoły Handlowej. Tegoroczni maturzyści mogli uczestniczyć w młodzieżowej debacie z okazji 70. uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka pod hasłem „Prawa człowieka narzędziem walki z radykalizacją życia społecznego i mową nienawiści.
   Celem debaty było zwrócenie uwagi na potrzebę akceptacji różnorodności i wskazanie źródeł przestępstw popełnianych z nienawiści. W spotkaniu brał udział Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego ds. ochrony Praw Człowieka, młodszy inspektor dr Zenon Romanek, który omówił najważniejsze aspekty systemu ochrony praw człowieka. Zaakcentowana została również rola praw człowieka w przeciwdziałaniu zjawisku mowy nienawiści we współczesnym świecie.