Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

WOLONTARIUSZE NA WIGILII MIEJSKIEJ 2018


Zgodnie ze zwyczajem również w tym roku pomagaliśmy podczas organizacji Wigilii Miejskiej. Wolontariusze z naszego koła z dumą reprezentowali szkołę w strojach patrona – Stefana Czarnieckiego wraz z towarzyszącą mu damą. Po poświęceniu opłatka uczniowie rozdali go przybyłym mieszkańcom Kozienic oraz okolic. Całemu wydarzeniu sprzyjała pogoda, a także świąteczny, miły nastrój.