Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego Stylu Życia 2018


13 grudnia 2018 roku na terenie ośrodka KCRiS w Kozienicach odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy IIa: 
Natalia Kłos i Ernest Korczak.
Tegoroczny bardzo trudny test sprawdzał wiedzę uczestników z zakresu pierwszej pomocy, z historii PCK, a także z rozszerzonej biologii.
Nasi uczniowie w tegorocznej olimpiadzie zajęli II i III miejsce, równocześnie będąc najlepszymi przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.
Opiekunem uczniów była p.Edyta Tarczyńska.