Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wigilia Miejska


14 grudnia 2018r. pod pływalnią Delfin po raz dziesiąty odbyła się Wigilia Miejska, na której nie mogło zabraknąć również młodzieży z naszej Szkolnej Grupy Medycznej. Pojawili się oni w oryginalnych strojach ratowniczych, zaopatrzeni w apteczki medyczne.  Ich obecność była bardzo ważna - do zadań młodych ratowników należało udzielenie pierwszej pomocy na wypadek konieczności interwencji medycznej. Warto dodać, że uczniowie zostali zaproszeni na spotkanie wigilijne przez Urząd Miasta i Gminy Kozienice.