Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wolontariusze w Domu Pomocy Społecznej


Wizyty wolontariuszy ze szkolnego koła Szansa w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach stały się już tradycją. Jak co roku odwiedziliśmy  pensjonariuszy,  przynosząc świąteczny nastrój.   Wspólnie śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie skrzypiec i gitary, złożyliśmy sobie życzenia świąteczne, podzieliliśmy się opłatkiem.  Mieszkańcy DPS przyznali, że nasze wizyty są dla nich zawsze wielką radością i zaprosili nas na wspólne kolędowanie za rok.