Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2018


W dniu 28 listopada 2018 r., w auli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W gronie  68 nagrodzonych stypendystów znalazła się uczennica naszej szkoły Nikola Flisińska,  która  ukończyła klasę I ze średnią ocen 5,43. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!