Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej

Uroczyste obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach rozpoczęła 8 listopada 2018 r., biorąc udział w akcji „100 minut biegu z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”. W biegu wystartowało siedem sztafet, a licealiści pokonując dystans 24 400 metrów zajęli trzecie miejsce. W tym samym dniu uczniowie naszego liceum uczestniczyli również w sesji popularno – naukowej, poświęconej historii walk o wolną Polskę, która odbyła się w Centrum Kulturalno – Artystycznym w Kozienicach.

Z kolei w piątek 9 listopada 2018 r. w I LO im. Stefana Czarnieckiego, włączając się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”, wspólnie odśpiewano hymn narodowy. Dokładnie o godzinie 11.11 w murach szkoły rozbrzmiały słowa czterech zwrotek pieśni Józefa Wybickiego „Mazurek Dąbrowskiego”, po odśpiewaniu których, głos zabrała pani dyrektor Ewa Malec podkreślając wyjątkowość obchodzonego jubileuszu. Następnie uczniowie wszystkich klas zaprezentowali krótki program artystyczny, przygotowany pod opieką pani Małgorzaty Kuśmierczyk – Balcerek i pani Justyny Kwaśnik. Inscenizacja oparta na motywach „Dziadów” Adama Mickiewicza przypomniała trudną drogę, jaką przebył naród polski do niepodległości.

Jubileusz 100 - lecia wolnej Polski stał się też dobrą okazją do rozmów z młodzieżą na lekcjach historii, języka polskiego, czy godzinie wychowawczej na temat współczesnego patriotyzmu. W czasach trudnych dla naszej ojczyzny – w okresie zaborów czy wojen światowych, Polacy okazywali swoją miłość do kraju poprzez poświęcenie zdrowia i życia. Obecnie młodzi ludzie nie muszą przelewać swojej krwi za wolność ojczyzny, co nie oznacza, że patriotyzm stracił swoją wartość. Patriota XXI wieku powinien pokazywać swoje oddanie ojczyźnie poprzez m.in.: poznanie historii swojego kraju, uczestniczenie w obchodach świąt i ważnych dla kraju rocznicach, dbanie o język ojczysty i miejsca pamięci, pamięć o bohaterach narodowych i wywieszaniu flagi, angażowanie się w działalność charytatywną oraz dbałość o środowisko naturalne i najbliższe otoczenie. Patriotyzm to nie śmierć, to piękne i dobre codzienne życie. Podsumowaniem obchodów dla Niepodległej w „Zielonym” są wystawy „Polki stulecia” oraz „Przedmioty opowiadają historię” przygotowane przez uczniów klasy II c pod opieką pani Joanny Kuźmińskiej.

Życzymy Ci Polsko, abyś na zawsze już pozostała WOLNA.