Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

100-lecie odzyskania niepodległości

W dniu 9 listopada 2018 r. społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach uczestniczyła w uroczystości poświęconej 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na wstępie głos zabrała pani dyrektor Ewa Malec, która podkreśliła niezwykłe znaczenie obchodzonego jubileuszu. Pani dyrektor nagrodziła uczestników konkursów, które w ostatnich dniach odbyły się w naszej szkole: turniej w grze Counter Strike Global Offensive oraz konkurs ekologiczny pod tytułem „Jeśli chcesz żyć długo, zdrowo - pal człowieku w piecu z głową".

 

Włączając się do ogólnopolskiej akcji, aby uczcić ten wielki jubileusz, wspólnie odśpiewano hymn narodowy – dokładnie o godzinie 11.11 rozbrzmiały słowa czterech strof pieśni „Mazurka Dąbrowskiego”.

Następnie głos zabrała młodzież. Uczniowie wszystkich klas zaprezentowali krótki program artystyczny, przypominający trudną drogę, jaką przebył naród polski ku niepodległości.

Inscenizacja oparta na motywach „Dziadów” Adama Mickiewicza wprowadziła zebranych w refleksyjny nastrój. Przypomnienie postaci z naszej historii, których zaangażowanie w dzieło odzyskania niepodległości, było doskonalą lekcją patriotyzmu i obywatelskiego obowiązku, który należy nieustannie pielęgnować.