Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Porządki na cmentarzu przed dniem Wszystkich Świętych

Jak co roku, wolontariusze ze szkolnego koła Szansa wybrali się  na kozienicki cmentarz wraz z opiekunem Ks. Tomaszem Pastuszką, aby posprzątać  groby dawnych nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Wolontariusze zapalili również symboliczne lampki na znak, że cała społeczność naszej szkoły pamięta o tych, których już z nami nie ma...