Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

15 października - akademia z okazji Dnia Nauczyciela

15 października 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - święta nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników oświaty.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Malec, witając szkolną społeczność oraz przybyłych gości. Podziękowała  nauczycielom za trud codziennej pracy pedagogicznej i życzyła dalszych sukcesów w  wychowaniu młodych pokoleń. W kolejnej części uroczystości zabrał głos przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kozienicach Janusz Patkowski przekazując życzenia i gratulacje wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

 

Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Julia Urbaniak oraz Adam Dąbrowski, złożyli życzenia dyrekcji  szkoły wręczając kwiaty. Pani Dyrektor poinformowała o srebrnych medalach za długoletnią pracę przyznanym nauczycielom oraz wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Medalem za Długoletnią Służbę zostały odznaczone panie: Anna Liwocha, Marzanna Chołuj oraz Justyna Kwaśnik.

Uczennica klasy IIb Zuzanna Mazur zaprosiła wszystkich zgromadzonych gości na część artystyczną przygotowaną przez uczniów IIIa pod kierunkiem pań: Edyty Tarczyńskiej, Sylwii Milczarczyk oraz Bożeny Stępień.