Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Europamobil

Europamobil” to projekt dla uczniów i studentów. 20 studentów z różnych krajów Unii Europejskiej podróżuje autokarem, tzw. „Europamobil“, do szkół znajdujących się w wybranym i co roku innym regionie Europy. Tym razem studenci przyjechali do naszej szkoły, aby przeprowadzić z uczniami warsztaty na różne tematy europejskie. Od roku 2009 projekt realizują wspólnie Fundacja Genshagen i Fundacja Roberta Boscha w różnych regionach europejskich.
Dzięki „Europamobil“ uczniowie stają się świadomi możliwości, jakie stwarza im Unia Europejska, otwierając przed nimi swoje granice i zapraszając do bycia „mobilnym”. Poprzez wspólną pracę uczniów i studentów młodzież uczy się lepiej poznawać i rozumieć państwa sąsiednie i ich mieszkańców.