Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Gala 1 marca 2018

W dniu 1 marca 2018 r. w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbyła się gala szkół ubiegających się o zaszczytny tytuł Szkoły Dialogu. W spotkaniu uczestniczyli Wiceburmistrz Gminy i Miasta Kozienice Małgorzata Bebelska, Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu w Starostwie Kozienice - Janusz Patkowski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach Ewa Malec, nauczyciele: koordynator projektu w liceum Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek, Joanna Kuźmińska, Mariola Worobiec oraz 18 uczniów, którzy w roku 2017 pracowali nad projektem.

 

W czasie uroczystości Gali I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach otrzymało już po raz drugi (pierwszy w 2012r.) zaszczytny tytuł Szkoły Dialogu, potwierdzony stosownym certyfikatem. 

To niecodzienne spotkanie otworzył Andrzej Folwarczny – prezes Fundacji Forum Szkoły Dialogu. W czasie gali zabrali również głos zaproszeni goście: Bogdan Borusewicz – Wicemarszałek Senatu, Henryk Wujec – działacz polityczny, wiceambasador Izraela w Polsce – Ruth Cohen - Dar, naczelny rabin Polski Michael J. Schudrich oraz wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński. Wszyscy prelegenci zgodnie mówili, że praca nad projektem ma wymiar polski, ale też wymiar międzynarodowy. To wkład młodzieży na rzecz upamiętnienia historii Narodu Żydowskiego w Polsce oraz odkrywanie swojej własnej lokalnej historii.

Podczas gali zaprezentowano i omówiono projekty z poszczególnych szkół z terenu całej Polski. Wszyscy uczestnicy gali mieli także okazję wysłuchać wspomnień pana Georga J. Elbauma pochodzącego z Polski, a obecnie mieszkającej w USA, uratowanego przez polską rodzinę w czasie II wojny światowej.

W pamięci uczestników pozostaną opisywane przez niego obrazy wojny i nienawiści oraz przede wszystkim nawoływanie do troski o pokój i wspólne dobro. Zachęcał młodzież do odważnego dbania o dobrą przyszłość, zrozumienie i tolerancję.

Oprawę artystyczną spotkania stanowiły pieśni wykonane przez młodzież z Piły.

Po zakończeniu uroczystej gali w foyer Teatru Wielkiego można było wymienić swoje ostatnie wrażenia i otrzymać dedykację od pana G.J. Elbauma w jego książce.

„Szkoła Dialogu” to program edukacyjny przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie.