Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

SPOTKANIE Z DYPLOMATAMI AMBASADY AMERYKAŃSKIEJ ORAZ AMERICAN CORNER W RADOMIU

W dniu 15 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie uczniów I LO z amerykańskimi dyplomatami pracującymi w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie oraz z przestawicielem American Corner w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyli Steve Bremner - Human Rights Officer,  Captain Joel Newborn, Jerzy Roguski - American Space Unit Director, Jagoda Zakrzewska - American Center Warsaw oraz Urszula Malmon z American Corner w Radomiu.


Wizyta odbyła się w ramach programu ,,Poznaj Amerykę'', który ma na celu szerzenie wiedzy o Stanach Zjednoczonych oraz historii relacji polsko - amerykańskich. Jest to część programu ,,100 lat Razem - Ludzie, Historia, Przeszłość'' realizowanego z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a USA.

Spotkanie rozpoczęła pani Urszula Malmon z American Corner w Radomiu. Przedstawiła ofertę tej instytucji i zachęcała do korzystania z biblioteki i zajęć organizowanych cyklicznie. Spotkanie prowadził Steve Bremner - Amerykanin pracujący w Ambasadzie Amerykańskiej i zajmujący się prawami człowieka. W trakcie swojego wystąpienia opowiadał o ważnych wydarzeniach z historii swojego kraju, podkreślając zasługi Polaków - Tadeusza Kościuszki czy Kazimierza Pułaskiego. Przybliżył również zagadnienia dotyczące Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni - prezent narodu polskiego przekazany Stanom Zjednoczonym z okazji 150 rocznicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości. Pod życzeniami złożonymi Amerykanom podpisało się wówczas 5,5 miliona Polaków. Zebrana w 111 tomach kolekcja podpisów jest teraz dostępna online. Bremner wspomniał, że są tam wpisy Kozieniczan i zachęcał do odszukania swoich przodków. Następnie Bremner wytłumaczył, jak funkcjonuje system edukacji, jakie możliwości kształcenia w USA mają Polacy, jak ubiegać się o wizy oraz w jakich programach mogą brać udział uczniowie oraz studenci. Po części oficjalnej nadszedł czas na pytania zadawane przez uczniów. Pytania dotyczyły życia codziennego, atrakcji turystycznych, doświadczeń życiowych gościa oraz jego wrażeń dotyczących życia w Polsce. Padły również zapytania o relacje polsko - amerykańskie oraz amerykańskich prezydentów. Całe spotkanie prowadzone było w języku angielskim, co dało uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu z językiem. Uczniowie mieli szansę nie tylko słuchać ciekawego wykładu, ale również zadawać pytania i uzyskać odpowiedzi na interesujące ich zagadnienia.