Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Wycieczka do parlamentu

13 lutego 2018 uczniowie naszego liceum, pod opieką nauczycielek Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek i Joanny Kuźmińskiej wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Najwięcej emocji i radości dostarczyła możliwość zwiedzenia obu izb parlamentu polskiego.
Kolejnym punktem programu wycieczki było odwiedzenie Muzeum Narodowego. Młodzi ludzie mogli podziwiać bogate zbiory placówki, jednak największym zainteresowaniem cieszyło się dzieło Jana Matejki- Bitwa pod Grunwaldem.