Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Dzień Edukacji Narodowej

 12 października 2012 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - święta nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników oświaty.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła pani dyr. Ewa Malec, witając szkolną społeczność oraz przybyłych gości. Podziękowała  nauczycielom za trud codziennej pracy pedagogicznej i życzyła dalszych sukcesów w  wychowaniu młodych pokoleń.

 

Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Anna Gontarska, na ręce pani dyrektor złożyła bukiet kwiatów wraz z życzeniami i podziękowaniami dla  nauczycieli i wychowawców.

W krótkiej części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem pań: Małgorzaty Potent-Ambroziewicz i Beaty Makaruk zaprezentowała się młodzież z klas: I d – Ilona Brzostek, Michał Kuźmiński, Piotr Pastuszek, Jarosław Płatos, Klaudia Rębiś, Iwona Rulak, Piotr Tasak, Aleksandra Wosztyl i II d – Weronika Adamczyk, Patryk Gołębiowski, Dominika Faustman, Karolina Fusiek, Kamil Dasiewicz, Maksymilian Kieroński, przedstawiając zabawne  scenki z życia szkoły.

Także tego dnia nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi zostały wręczone nagrody. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostały odznaczone panie: Jolanta Martynowska i Anna Wancerz, a pani Beata Smykiewicz – Różycka otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Nagrody Starosty

Powiatu Kozienickiego otrzymały:

 1. Ewa Malec
 2. Anna Liwocha

Nagrody Dyrektora Szkoły

otrzymali:

 1. Ewelina Buszko
 2. Marzanna Chołuj
 3. Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek
 4. Joanna Molenda
 5. Elżbieta Rosołowska –Zmitrowicz
 6. Edyta Tarczyńska
 7. Tomasz Urban
 8. Anna Wancerz
 9. Ewa Jarosz
 10. Piotr Konopka
 11. Joanna Kalinkowska
 12. Krystyna Wypych
 13. Marian Bator
 14. Halina Brzostek
 15. Celina Domaszczyńska
 16. Irena Jaworska
 17. Cecylia Majewska
 18. Maria Woś