Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Dzień Życzliwości w I LO


    W ramach międzynarodowego projektu, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej - „Nienawiść. Jestem przeciw!”, 13 listopada 2015r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach został przeprowadzony Dzień Przeciw Mowie Nienawiści, pod hasłem „Dzień Życzliwości”. Uczniowie z tej okazji przygotowali dla każdej osoby jabłuszko z karteczką, która zawierała życzliwy napis m.in.: „Mały uśmiech zmienia wielki świat”, „Bądź życzliwy dla każdego, to nie spotka Cię nic złego”, „Uśmiech nic nie kosztuje”, „Dawać to nie znaczy tracić”, „Słowo życzliwe nic nie kosztuje, a jest największym podarunkiem”, „Uśmiech to pół pocałunku” i wiele innych. Jak wiadomo, aby były jabłka, musi być też jabłoń, dlatego nie zabrakło również „drzewka życzliwości”, na którym umieszczono sentencje. 13 listopada stał się dniem pełnym uśmiechu i radości.

   Celem projektu było włączenie społeczności szkolnej w działania przeciw mowie nienawiści i manifestowanie sprzeciwu wobec tego typu zachowaniom. Uczniowie klasy IIc brali udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycielkę wiedzy o społeczeństwie Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek, która przybliżyła temat mowy nienawiści. Natomiast grupa projektowa: Kinga Depo, Karolina Ostrowska i Wiktor Basaj przeprowadziła sondę uliczną, aby zebrać informacje o tym, jaka jest świadomość wśród młodych i starszych osób na temat mowy nienawiści. Sonda składała się m.in. z następujących pytań: „Czy wie Pan/Pani co to jest mowa nienawiści?”, „Czy w naszym społeczeństwie występuje mowa nienawiści?”. Wśród ankietowanych było 75% osób świadomych co to mowa nienawiści, a tylko jedna osoba stwierdziła że w naszym otoczeniu ona nie występuje.