Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Dzień Życzliwości w I LO


    W ramach międzynarodowego projektu, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej - „Nienawiść. Jestem przeciw!”, 13 listopada 2015r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach został przeprowadzony Dzień Przeciw Mowie Nienawiści, pod hasłem „Dzień Życzliwości”. Uczniowie z tej okazji przygotowali dla każdej osoby jabłuszko z karteczką, która zawierała życzliwy napis m.in.: „Mały uśmiech zmienia wielki świat”, „Bądź życzliwy dla każdego, to nie spotka Cię nic złego”, „Uśmiech nic nie kosztuje”, „Dawać to nie znaczy tracić”, „Słowo życzliwe nic nie kosztuje, a jest największym podarunkiem”, „Uśmiech to pół pocałunku” i wiele innych. Jak wiadomo, aby były jabłka, musi być też jabłoń, dlatego nie zabrakło również „drzewka życzliwości”, na którym umieszczono sentencje. 13 listopada stał się dniem pełnym uśmiechu i radości.

   Celem projektu było włączenie społeczności szkolnej w działania przeciw mowie nienawiści i manifestowanie sprzeciwu wobec tego typu zachowaniom. Uczniowie klasy IIc brali udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycielkę wiedzy o społeczeństwie Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek, która przybliżyła temat mowy nienawiści. Natomiast grupa projektowa: Kinga Depo, Karolina Ostrowska i Wiktor Basaj przeprowadziła sondę uliczną, aby zebrać informacje o tym, jaka jest świadomość wśród młodych i starszych osób na temat mowy nienawiści. Sonda składała się m.in. z następujących pytań: „Czy wie Pan/Pani co to jest mowa nienawiści?”, „Czy w naszym społeczeństwie występuje mowa nienawiści?”. Wśród ankietowanych było 75% osób świadomych co to mowa nienawiści, a tylko jedna osoba stwierdziła że w naszym otoczeniu ona nie występuje.