Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wolontariusze informują

   W piątek 13 listopada 2015r. wolontariusze z naszego liceum zorganizowali akcję promocyjno-informacyjną dla mieszkańców miasta przed rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego „Szpikoteka”, która zostanie przeprowadzona w naszej szkole 18 listopada 2015r.
   Wolontariusze rozdawali mieszkańcom Kozienic ulotki informacyjne i balony reklamowe, zachęcając do wzięcia udziału w rejestracji. Mamy nadzieję, że 18 listopada wielu mieszkańców Kozienic przyłączy się do grona potencjalnych dawców szpiku kostnego, biorąc czynny udział w naszej akcji.