Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Święto Niepodległości w naszej szkole

    10 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Montaż słowno - muzyczny pt. „Drogi do niepodległości” przygotowali uczniowie  klasy Ia, IIa, IIb, IIIc pod opieką p. G. Ambroziewicz i p. M. Kuśmierczyk – Balcerek.

     Oglądając prezentację multimedialną, słuchając patriotycznych wierszy i utworów muzycznych społeczność szkolna miała możliwość przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia historyczne związane z walką Polaków o odzyskanie i utrzymanie niepodległości.
    11 listopada to dla nas,  Polaków ważna data – symbol ducha narodu polskiego, patriotyzmu, walki o niepodległość, poświęcenia dla Ojczyzny. Skłania do refleksji nad wartością i ceną wolności, przypomina o potrzebie kultywowania pamięci o przodkach i trudnych losach naszego kraju.

     Nasi uczniowie wzięli udział w Kozienickich obchodach Święta Niepodległości.