Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Pamiętamy

W piątek 30 października 2015r. młodzież z naszego szkolnego wolontariatu „Skrzydła” pod opieką ks. Tomasza Pastuszki we współpracy z Parafialnym Zespołem „Caritas” działającym przy parafii św. Krzyża w Kozienicach zorganizowali i przeprowadzili akcję „Pamiętamy” polegającą na odwiedzeniu i posprzątaniu grobów zmarłych nauczycieli i księży. Tegoroczna akcja zaznaczyła się wielkim aplauzem ze strony Kozieniczan, którzy pomagali młodzieży w sprzątaniu grobów i mogił, a także wskazywali te opuszczone, zaniedbane nad którymi warto się zatrzymać, uporządkować i pomodlić. Młodzież odnowiła 17 grobowców zmarłych nauczycieli, księży i żołnierzy.
Akcja „Pamiętamy” odbywa się co roku poprzedzając Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.