Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Razem przeciw białaczce


„SZPIKOTEKA”

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście można też próbować pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.

Osoba, która chce się zarejestrować jako potencjalny dawca musi podjąć świadomie decyzję dotyczącą rejestracji. Rejestracja, to ofiarowanie szansy na życie i powrót do zdrowia osoby chorej. Wycofanie się taką szansę odbiera. Ważne jest zebranie informacji, głębokie przemyślenie, by w odpowiedzialny sposób podjąć decyzję.
Jako potencjalni dawcy szpiku mogą zarejestrować się osoby w wieku 18 – 55 lat. Minimalna waga osoby, to 50 kg, maksymalną wagę określa 40 BMI dla danego wzrostu. Przeziębienie nie wyklucza możliwości rejestracji. Jeżeli osoba zainteresowana rejestracją cierpi na jakąś chorobę przewlekłą musi porozmawiać o tym z pracownikiem Fundacji DKMS.
Kiedy podejmie się świadomą decyzję można zarejestrować się jako potencjalny dawca. Podczas tego procesu pobierany jest wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Za pośrednictwem Fundacji DKMS informacja komórkowa z wymazu trafia w sposób anonimowy o dawcy do ogólnoświatowego rejestru. Od tego momentu dawca może zostać znaleziony jako zgodny „bliźniak genetyczny” dla chorego pacjenta.
Są dwie metody pobrania materiału do przeszczepienia. Najczęściej, bo w 80 % przypadków komórki macierzyste pobiera się z krwi obwodowej. Dawca przyjmuje tzw. czynnik wzrostu, który nadprodukowuje komórki macierzyste uwalniające się do krwi obwodowej. Pobranie następuje z ręki.
Rzadziej stosowana metoda (20%) to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Pobranie szpiku odbywa się pod narkozą.
Wszelkie szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie Fundacji DKMS Polska: www.dkms.pl
W ostatnim czasie nauczycielka języka polskiego z naszej szkoły p. Beata Smykiewicz – Różycka została dawcą dla osoby chorej. Przeszła cały proces weryfikacji, badań i ostatecznie - pobrania. Według jej relacji po wstrzyknięciu w powłoki skórne ud, brzucha lub ramion 9 dawek czynnika wzrostu białych krwinek, odczuwa się bóle podobne do bólów grypowych. Stan ten utrzymuje się do dwóch dni po pobraniu komórek macierzystych, po czym mija.
Potencjalny dawco, pamiętaj – Twoja rejestracja to obietnica, jaką składasz choremu na białaczkę niespokrewnionemu biorcy. Wycofując się – odbierasz szansę na wyzdrowienie, narażasz na utratę życia poddanego radio i chemioterapii pacjenta. Przystąpienie do DKMS to nie akt bohaterstwa, ale egzamin z odpowiedzialności. Zastanów się dobrze, zanim do niego przystąpisz!”.                                                                                                                                                               B.Smykiewicz - Różycka
                                                                                                dawczyni komórek macierzystych

Każda zdecydowana dorosła i świadoma osoba może przyjść dn. 18 listopada 2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 do naszej szkoły, gdzie zorganizowany będzie Dzień Dawcy. Podczas rejestracji pobierany będzie wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.