Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, jak tysiące uczniów w kraju, rozpoczęli nowy rok szkolny 2015/2016. Odświętnie ubrani młodzi ludzie pojawili się w murach szkoły, uśmiechnięci i wypoczęci, gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Uroczystość  rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9.00.
Zgromadzonych na sali gimnastycznej powitała pani dyrektor Ewa Malec, która przypomniała, że dzisiaj mija 76 rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym miejscu pani dyrektor zacytowała słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Naród bez dziejów, bez przeszłości staje się wktótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości", dlatego tak ważna jest pamięć o minionych, tragicznych wydarzeniach. Następnie pani dyrektor Ewa Malec zapoznała zebranych ze zmianami kadrowymi w szkole, w serdecznych słowach zwróciła się do wszystkich obecnych, a w szczególności do uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają naukę w naszym liceum. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta – Zastępca Burmistrza pani Małgorzata Bebelska, Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach pan Janusz Patkowski oraz przedstawicielka Rady Rodziców pani Izabela Łuczyńska. Pani Burmistrz Małgorzata Bebelska odczytała listy gratulacyjne oraz wręczyła nagrody rzeczowe dla najlepszych tegorocznych maturzystów: Artura Marszałka, Michała Kuźmińskiego, Mileny Chmielewskiej. Pani dyrektor naszego liceum poinformowała, że Michał Kuźmiński został finalistą konkursu "matura na 100%" organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, oznacza to, że należy do grona osób, które najlepiej w Polsce zdały maturę.

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach pan Janusz Patkowski poinformował, że trzech kolejnych maturzystów z najlepszymi wynikami - Agata Janeczek, Marcin Śmietanka, Wioleta Domaszczyńska otrzyma nagrodę od Zarządu Powiatu Kozienickiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Następnie pani dyrektor zapoznała uczniów z przydziałem wychowawstw w poszczególnych klasach, życzyła miłej i owocnej pracy w nowym roku szkolnym i zaprosiła zgromadzoną młodzież na pierwsze spotkania z wychowawcami.