Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  • Od 26 czerwca od godz. 11.00  do 29 czerwca  do godz. 16.00  kandydaci składają oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki, poświadczone za zgodność z oryginałem.
  • Od 30 czerwca od godz. 9.00 do 2 lipca do godz. 16.00 szkolne komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych procedur.
  • Do 2 lipca do godz. 17.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych.
  • Od 3 do 6 lipca kandydaci umieszczeni na listach składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w naszej szkole oraz dostarczają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego.
  • 7 lipca do godz. 16.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły.
  • Do końca sierpnia dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające ( jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami ).