Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

ETwinning - Współpraca Międzynarodowa

W wyniku nawiązania współpracy ze szkołami z Niemiec, Austrii, Armenii i Portugalii, w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły będą realizować wspólny projekt ze swoimi europejskimi rówieśnikami.

Projekt ,,Bike, save and cook" ma na celu zapoznanie i zachęcenie uczniów do prowadzenia zdrowego trybu życia, bycia aktywnym oraz odkrywania loklanego środowiska naturalnego. Uczestnicy projektu będą realizować go w języku angielskim pod opieką p. Marioli Worobiec.