Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wyniki wyborów na Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole

Dnia 16 czerwca 2015 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone przez Szkolną Komisje Wyborczą wybory na Rzecznika Praw Ucznia. Od godziny 9 każdy mógł oddać swój głos na wybranego nauczyciela. Po przeliczeniu głosów przez Szkolną Komisję Wyborczą, stwierdzono, iż Urząd Rzecznika Praw Ucznia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach przez najbliższe dwie kadencje sprawuje: Pani Beata Smykiewicz-Różycka.