Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Aktywiści z I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach w szeregach Amnesty International

Amnesty International jest międzynarodową organizacją non profit działającą na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie od 1961 roku. Środki działania jakimi się posługuje to najczęściej kampanie informacyjne, akcje pisania lisów w obronie konkretnych osób oraz pomoc finansowa i prawna ofiarom reżimów politycznych.

Od 1990 roku organizacja posiada swoje struktury także na gruncie polskim. Od tego momentu minęło już 25 lat. I tak 23 maja odbyły się obchody ćwierćwiecza istnienia Amnesty International w Polsce.
Na Walnym Zgromadzeniu wszystkich członków mającym miejsce w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie znaleźli się także działacze z I LO w Kozienicach: Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek oraz Mateusz Bienias. Gościem specjalnym obrad był Aleś Bialacki - białoruski opozycjonista i więzień polityczny dwukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, który opowiedział historię swojego pobytu w więzieniu i działalności opozycyjnej na Białorusi. Wspomniał on w swoim wystąpieniu o roli AI w jego uwolnieniu.
Po wybraniu nowego zarządu i zakończeniu części oficjalnej obchody przeniosły się do warszawskiej Zachęty, gdzie odbyła się gala 25-lecia, na której zgromadziło się wiele osobistości świata polityki. Wśród gości byli m.in. wicemarszałek Sejmu RP Wanda Nowicka, prezydent Słupska i były poseł z ramienia Twojego Ruchu Robert Biedroń oraz działacze Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Konsekwencją zaangażowania w działania organizacji jest  budowa jej lokalnych struktur na terenie powiatu kozienickiego. Nauczycielka I LO – Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek i absolwent tejże szkoły – Mateusz Bienias rozpoczęli pracę nad stworzeniem grupy zajmującej się kształtowaniem postaw obywatelskich i poszerzającej wiedzę przyszłych członków o problemie łamania praw człowieka na świecie. W planach m.in. jest zorganizowanie pierwszej akcji w I LO  pod auspicjami Amnesty International, jest to mianowicie Maraton Pisania Listów.