Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Brązowi medaliści etapu wojewódzkiego XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu 9 maja 2015r. w Warszawie odbył się etap wojewódzki XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy. Głównymi celami mistrzostw były: sprawdzenie wiedzy z zakresu historii i działalności Polskiego Czerwonego Krzyża oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Do udziału w zawodach przystąpiło łącznie 12 najlepszych drużyn z województwa mazowieckiego. Naszą szkołę reprezentowała Drużyna Medyczna w składzie: Artur Bębeńca – kapitan, Marcin Śmietanka, Wioleta Domaszczyńska, Agata Janeczek i Przemysław Luśtyk. Opiekunem Grupy Medycznej działającej w naszej szkole jest p. Edyta Tarczyńska.
Po wylosowaniu numerów startowych przez kapitanów, drużyny miały pokonać sześć stacji. Na pierwszej z nich uczestnicy rozwiązywali test dotyczący historii PCK oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Natomiast na kolejnych stacjach uczestnicy udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym z oparzeniem, złamaniem otwartym, ugryzieniem przez wiewiórkę, wstrząsem, pęknięciem czaszki, zatruciem i krwotokiem, a także wykonali resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na dwóch fantomach.

Podczas pracy na poszczególnych stacjach uczestnicy, oprócz prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym, musieli wykazać się umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji, opanowaniem i spokojem.

Nawiązali również przyjaźnie z uczniami z drużyn przeciwnych z Płocka, Sierpca i Ciekanowa, co z pewnością zaowocuje dobrą współpracą, wymianą doświadczeń i wspólnymi spotkaniami. Postępy drużyn oceniały komisje, w skład których wchodzili ratownicy medyczni oraz przedstawiciele PCK w Warszawie i Płocku.