Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Zakończenie roku szkolnego klas III

Dnia 24.04.2015r. o godzinie 17-tej odbyła się uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klas trzecich. Pani dyrektor Ewa Malec powitała zaproszonych gości, rodziców oraz absolwentów. Po życzeniach pomyślności na egzaminach maturalnych skierowanych do abiturientów złożonych przez panią dyrektor, zaproszonych gości, przedstawicieli klas drugich i trzecich, nastąpiło rozdanie świadectw.

Uczniowie otrzymali nagrody za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz za działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Najwyższą średnią uzyskali uczniowie:

  • Marcin Śmietanka (5,8) klasa IIIa
  • Michał Kuźmiński (5,64) klasa IIId
  • Piotr Tasak (5,5) klasa IIId

Miłym akcentem uroczystości było przekazanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kozienice dr. Tomasza Śmietankę apteczek pierwszej pomocy w uznaniu działalności uczniów naszej szkoły na rzecz lokalnego środowiska.