Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Goście z Politechniki Warszawskiej

17 kwietnia 2015r. w ramach współpracy patronackiej Politechniki Warszawskiej z naszym liceum, gościliśmy przedstawicieli uczelni: Pana dr. inż. Jacka Kozłowskiego z Zakładu Odlewnictwa Wydziału Inżynierii Produkcji PW oraz dr. inż. Jerzego Jakubowskiego z Zakładu Inżynierii Spawania Wydziału Inżynierii Produkcji PW.

  Zasadniczą częścią spotkania był wykład dotyczący metod spawania oraz ich zastosowania w przemyśle. Wystąpienie dr. inż. Jacka Kozłowskiego ilustrowane było filmem ukazującym  technologiczne procesy produkcji stali w warszawskiej hucie ArcelorMittal. Zdobytą podczas wykładu wiedzę młodzież mogła zweryfikować w konkursie przeprowadzonym przez pracowników naukowych politechniki. Chociaż pytania nie były łatwe, licealiści bez problemu zdobywali kolejne punkty.

W kuluarach uczniowie mieli możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej i zadawania pytań dotyczących Wydziału WIP.